درباره ما
درباره ما
شرکت رایان طب جاوید RTJ به عنوان نماینده انحصاری شرکت هالیستر آمریکا در سال 1393 تاسیس گردیده است وبا تشکیل تیمی از متخصصین مجرب در امر زخم و استومی , در صدد رسیدن به اهداف ذیل گامهای استوار و موثری را برداشته است.
  • ارائه بالاترین سطح استاندارد کیفیت در محصولات
  • ارائه خدمات درمانی و آموزشی به بیماران و مراکز درمانی مرتبط درتهران و تمامی استان ها
  • ارائه مراقبت های موثرتر درمان در منزل
  • توجه به نیازهای مراکز درمانی و بیماران تحت پوشش
  • تلاش جهت ایجاد دسترسی آسان تر و سریع تر بیماران و مراکز درمانی به محصول مورد نظر
  • ایجاد شبکه گسترده پاسخگویی به مراجعین
تاریخچه شرکت هالیستر Hollister امریکا

امروزه شرکت هالیستربه عنوان یک تیم جهانی به جامعه جهانی خدمت می نماید وهمچنان با گذشت بیش از90 سال از تاسیس این کمپانی اصول و ارزش های اولیه خود را حفظ نموده است.اصول و ارزش هایی که بنیانی مستحکم و میراثی پایدار را برای شرکت هالیستر به ارمغان آورده است.
شرکت هالیستر دارای 5 مرکزتولیدی بزرگ میباشد.
  • 2 مرکز در United States ( Missouri- Virginia)
  • 2 مرکز در اروپا Europe (Ireland – Denmark)
  • یک مرکز در هند India